ЕЛЕКТРОПРОВОДИМА НАСТИЛКА IQ TORO SC

Технически харектеристики IQ Toro SC
Обща дебелина (EN 428) 2 mm
Дебелина слой износване (EN 429) 2 mm
Общо тегло (EN 430) 3000 g/m2
Остатъчен отстъп (EN 433) Прибл. 0.10 mm
Електропроводимост ДКЛАСИФИКАЦИЯТА
Свидетелство квалификация IQ Toro SC
Класификация – търговско (EN 685) – Клас 34
Класификация – промишлено (EN 685) – Клас