УСЛУГИ

Доставка и монтаж на PVC настилки и облицовки /антибактериални/

Доставка и монтаж на PVC настилки и облицовки /антибактериални/

Доставка и монтаж на изкуствена трева за футбол и тенис

Доставка и монтаж на изкуствена трева за футбол и тенис

Пълнене на пясък и гумени гранули на футболни терени

Пълнене на пясък и гумени гранули на футболни терени

Доставка и монтаж на саморазливна замазка

Доставка и монтаж на саморазливна замазка

Доставка и монтаж на полиуретанови подове

Доставка и монтаж на полиуретанови подове

Направа на акрилни покрития

Направа на акрилни покрития

Разчертаване на спортни терени

Разчертаване на спортни терени

Доставка и монтаж на електропроводими подове

Доставка и монтаж на електропроводими подове

Доставка и монтаж на мокети

Доставка и монтаж на мокети

Доставка и монтаж на гумени настилки разливни и на плочи

Доставка и монтаж на гумени настилки разливни и на плочи

Доставка и монтаж на натурален линолеум

Доставка и монтаж на натурален линолеум