ХОМОГЕННА НАСТИЛКА IQ GRANIT

Технически харектеристики   IQ Granit  IQ Granit Acoustic
Обща дебелина (EN 428) 2 мм    4 mm
Дебелина слой износване (EN 429) 2 мм    1.5 mm
Vinyl дебелина пяна междинен слой (EN 429) – mm    2.3 mm
Дебелина фолио (EN 429) – mm    0.2 mm
Общо тегло (EN 430) 2950 g/m2    3810 g/m2
Абразия група- загуба на обем (EN 660-2) – Group T    T
Абразия група – загуба на обем (EN 660-2) – mm3 ≤ 2,0    ≤ 2,0
Остатъчен отстъп (EN 433) Прибл. 0.02 mm    Прибл. 0.13 mm

 

 Свидетелството  квалификация IQ Granit IQ Granit Acoustic
Класификация – търговско (EN 685) – Клас   34 33
Класификация – промишлено (EN 685) – Клас   43 42
NF UPEC A + номер на сертификата   312-025.1 312-022.1
Звуково въздействие редукция (EN ISO 717-2) в db   При