Игрище гр.Казанлък

Доставка и монтаж на изкуствена трева за футбол с разчертаване и за волейбол с пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули -гр.Казанлък