Игрище за баскетбол Механотехникум гр.Бургас

Машинно положена разливна полиуретанова настилка от SB-EP гранули 8+8мм.
В съответствие на с БДС EN1177:2018+AC:2019