СОУ "Кольо Фичето", гр.Бургас

СОУ „Кольо Фичето“

Разливна каучукова настилка 8+8мм
Цвят: червен и зелен / 1650м2